img 676 236 928
img clubepeniza@yahoo.es
img Lalín, Pontevedra
  • Síguenos en:

SUBVENCIÓNS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS DO CONCELLO DE LALÍN

O concello de Lalín concede o Club de Montañismo A Peniza, no marco das subvencións para actividades deportivas 2018, unha axuda de 458,70.

 

Non hai comentarios ata agora!

Deixa un comentario

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow